Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek Groschl.cz (dále jen "Groschl.cz") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Groschl.cz je fyzická osoba Pavel Gröschl, Bellušova 1813/25, Praha 5 - Stodůlky, Czech Republic, IČ 270 89 835 (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití Groschl.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Groschl.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Groschl.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Groschl.cz.
 4. Na Stránkách Groschl.cz jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu Groschl.cz.
 5. Veškerý obsah Groschl.cz slouží pouze pro informaci. Obsah Groschl.cz byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Groschl.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na Groschl.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Groschl.cz.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Groschl.cz.
 7. Každý Uživatel užívá Groschl.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Groschl.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Groschl.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Groschl.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Groschl.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Groschl.cz.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Groschl.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Groschl.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Groschl.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 2. 2010
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2010, Logout.cz, s.r.o.

Česky

Testovací webová prezentace